Stráňany

Pondelok 18. novembra 2019, meniny má Eugen a zajtra Alžbeta

VOĽBY NR SR 2020

Voľby NR SR 2020-vol.okr a miest. /I.K.- 13.11.2019/
VOĽBA POŠTOU – voľby do NR SR 2020 – všetky potrebné informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke
Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2. /I.K./
Informácia-voľba poštou /I.K./
Vzor žiadosti-voľba poštou /I.K./

Emailová adresa obce Stráňany na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: obecstranany@slnet.sk. /I.K./