Stráňany

Sobota 22. januára 2022, meniny má Zora a zajtra Miloš

História obce Stráňany

Obec je doložená z roku 1343 ako Polyvark, neskôr ako Foľvark /1920/, Stráňany /.

Obec bola pôvodne majerom Nedeckého panstva. V roku 1589 ju od Alberta Laského kúpili
Horvath-Palocsayovci, koncom 17. storočia ju dali Imrich Thokoly do zálohy biskupovi Ladislavovi
Matyassovskému. Pred napadnutím Poľska prišlo do obce slovenské vojsko. Počas SNP obyvatelia
podporovali partizánov pôsobiacich na okolí. Obec bola oslobodená 25.1.1945. Po oslobodení bol
utvorený revolučný národný výbor. Vo voľbách 1946 zvíťazila KSS, z 317 hlasov získala 173, DS 128,
Strana slobody 8 hlasov. JRD bolo založené v r. 1972, bolo pripojené k JRD Kamienka.
V roku 1787 mala obec 68 domov a 500 obyvateľov, v roku 1828 mala 103 domov a 748 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a drotárstvom.
Za I.ČSR zostali pri tradičných zamestnaniach. Obyvatelia podporovali partizánov. Pôdu obrábali
súkromné hospodáriaci roľníci. Väčšina mužov pracovala v rozličných podnikoch po celej republike.

Pamiatky: Kostol grécko-katolický: klasicistický z roku 1857