Stráňany

Utorok 19. októbera 2021, meniny má Kristián a zajtra Vendelín

Faktúry 2015

31.12.2015 Vývoz plastov a skla IV.Q 2015.pdf
31.12.2015 Vývoz KUKA za 12 m..pdf
31.12.2015 Za činnosť OLH za m. 12.pdf
31.12.2015 Za telefón pevná linka.pdf
31.12.2015 Za bioodpad v ŠJ za m.12.pdf
31.12.2015 Za el. energiu nedoplatok vyúčt. rok 2015.pdf
31.12.2015 Za el. energiu MŠ za m. 12.pdf
31.12.2015 Za spracovanie hlásení.pdf
30.12.2015 Za proj.dok_. rek.MK a úprava ver.pr_..pdf
30.12.2015 Za mur.a obkl. práce rek.WC MŠ.pdf
28.12.2015 Za mobilný telefón.pdf
22.12.2015 Strava deti HN v Šj za m. 12.pdf
15.12.2015 Za internet.pdf
14.12.2015 Kuchynský odpad v ŠJ za 11 mesiac.pdf
10.12.2015 Vyúčt.za el.energiu r.2015 preplatok v MŠ.pdf
10.12.2015 Počítačové služby úprava web stránky.pdf
10.12.2015 Telefón pevná linka.pdf
07.12.2015 Oprava verejného osvetlenia.pdf
03.12.2015 Za vývoz KUKA nádob za m. 11.pdf
03.12.2015 Za deratizačné práce v MŠ.pdf
03.12.2015 Za stravu deti HN v ŠJ za m. 11.pdf
03.12.2015 Za činnosť OLH za m. 11.pdf
02.12.2015 Inzerát v ĽN predaj kasarne.pdf
02.12.2015 Obecné noviny predplatné 2016.pdf
13.11.2015 Spracovanie žiadosti o NFP.pdf
16.10.2015 Za vývoz skla a plastov.pdf
16.10.2015 Za odber bio odpadu v ŠJ za 09.pdf
14.10.2015 Za sprac. strategie združ.Pieniny LAG.pdf
13.10.2015 Za internet za 10.pdf
08.10.2015 Za telefón pevná linka.pdf
08.10.2015 Za činnosť OLH.pdf
05.10.2015 Strava detí HN za 09.pdf
05.10.2015 Za práce oplotenie cintorína.pdf
05.10.2015 Za vývoz KUKA za 09.pdf
28.09.2015 Za mobilný telefón.pdf
18.09.2015 Za práce v obecnom lese.pdf
11.09.2015 Za internet za 09.pdf
09.09.2015 Za telefón pevná linka.pdf
08.09.2015 Za stravné lístky.pdf
07.09.2015 Vývoz KUKA nádob za 08.pdf
04.09.2015 Za činnosť OLH za 08.pdf
28.08.2015 Materiál oplotenie cintorína.pdf
18.08.2015 Za geometrický plán.pdf
17.08.2015 Predplatné účtovníctvo ROPO.pdf
12.08.2015 Za internet.pdf
10.08.2015 Za vývoz KUKA za 07.pdf
07.08.2015 Za projekt Regen.centra obce.pdf
07.08.2015 Za telef. konz. a poradenstvo.pdf
06.08.2015 Za činnosť OLH za 07.pdf
06.08.2015 Za telef. pevná linka za 07.pdf
28.07.2015 Za telefón pevná linka.pdf
24.07.2015 Za update mzd.agenda MV 15.07.pdf
23.07.2015 Za vývoz Ekos vriec.pdf
15.07.2015 Za vývoz plastov za 2.Q 2015.pdf
15.07.2015 Za činnosť OLH za 06.pdf
14.07.2015 Za internej za 07.pdf
09.07.2015 Za vývoz bioodpadu zo ŠJ za 06.pdf
09.07.2015 Za telefón pevná linka.pdf
06.07.2015 Za vývoz KUKA nádob 06.pdf
01.07.2015 Za stavebné práce Regenerácia centra obce 2. fa.pdf
01.07.2015 Za stavebné práce Regenerácia centra obce.pdf
30.06.2015 Za obedy detí NH MŠ 06.pdf
29.06.2015 Za mobilný telefón.pdf
15.06.2015 Za vývoz neb. a veľkoobj. odpadu.pdf
15.06.2015 Materiál na priepusty pri č. 39 pod kasárňou odv. okolo úradu.pdf
12.06.2015 Za kuch. odpad v ŠJ za 05.pdf
08.06.2015 Predplat. Práca mzdy a odm. 2016.pdf
08.06.2015 Za činnosť OLH za 05.pdf
08.06.2015 Za telef. pevná.pdf
08.06.2015 Predpl. ročný prístup ver. správa.pdf
06.06.2015 Za WC záchody do MŠ.pdf
04.06.2015 Za vývoz KUKA za 05.pdf
04.06.2015 Za zalesňovanie v obecnom lese.pdf
29.05.2015 Za tlačiva do MŠ.pdf
29.05.2015 Strava detí HN za 05.pdf
28.05.2015 Za domenu obce.pdf
26.05.2015 Za mobilný telefón.pdf
22.05.2015 Za vývoz vrecový.pdf
18.05.2015 Za činnosť OLH za.pdf
18.05.2015 Za tlačiva do MŠ.pdf
18.05.2015 Za kuchynský odpad v ŠJ za 04.pdf
13.05.2015 Prebíjanie kanalu v MŠ.pdf
13.05.2015 Práce na výstavbe priepustu pod kasarňou.pdf
04.05.2015 Za el. energiu 03 05.pdf
30.04.2015 Za uč. pomôcky do MŠ.pdf
12.05.2015 Za internet.pdf
11.05.2015 Za vývoz KUKA nádob za 04.pdf
11.05.2015 Za telefón pevná linka.pdf
06.05.2015 Strava deti HN ŠJ 04.pdf
30.04.2015 Za mäso do ŠJ za 04.pdf
28.04.2015 Za mobilný telefón starostka.pdf
27.04.2015 Za beton priepust pod kasarňou a makadam .pdf
21.04.2015 Zimná údržba MK.pdf
21.04.2015 Za sadenice do obecného lesa.pdf
16.04.2015 Za odpad v ŠJ za 03.pdf
15.04.2015 Za vývoz plastov a skla.pdf
14.04.2015 Za internet za 04.pdf
13.04.2015 Zimná údržba MK.pdf
10.04.2015 Oprava ver.osv_. oprava ovladača oprava el. rozvodu v MŠ.pdf
09.04.2015 Za telef. pevná linka za 03.pdf
08.04.2015 Za vývoz KUKA za 03.pdf
08.04.2015 Za činnosť OLH za 03.pdf
31.03.2015 Za potraviny do ŠJ za 03.pdf
31.03.2015 Obedy detí v ŠJ HN za 03.pdf
27.03.2015 Za mob.telefón T com za 03.pdf
26.03.2015 Odmeny umelcom verejný prenos 2015.pdf
19.03.2015 Za nákup KUKA nádob.pdf
18.03.2015 Za telef.konzultácie a poradenstvo.pdf
17.03.2015 Za kuch. odpadv ŠJ za 02.pdf
13.03.2015 Za mob.telefón T com za 02.pdf
12.03.2015 Za internet.pdf
10.03.2015 Za mob.telefón O2.pdf
10.03.2015 Za telefón pevná linka.pdf
09.03.2015 Dodávka veľkoplošnej rekl.tabule branner.pdf
09.03.2015 Zimná údržba MK.pdf
05.03.2015 Strava detí HN za 02.pdf
05.03.2015 Za vývoz KUKA za 02.pdf
25.02.2015 Za potraviny do ŠJ za 02.pdf
24.02.2015 Aktualiz.programu kataster.pdf
20.02.2015 Autorská odmena SOZA.pdf
20.02.2015 Za update ek.agenda.pdf
17.02.2015 Za odber bioodpadu zo ŠJ za 01.pdf
13.02.2015 Za práce nakladačom zimná údržba.pdf
13.02.2015 Za internet.pdf
11.02.2015 Za mobilný telefón.pdf
11.02.2015 Za poradenstvo P4U bud.čerp.eurofondov.pdf
09.02.2015 Za telefón pevná linka.pdf
06.02.2015 Za update mzdová agenda V 15.01.pdf
06.02.2015 Záloha za en. energiu.pdf
06.02.2015 Zimná údržba.pdf
06.02.2015 Vývoz KUKA nádob za 01.pdf
30.01.2015 Strava deti HN v ŠJ za 01.pdf
30.01.2015 Za mäso do ŠJ.pdf
30.01.2015 Za potraviny do ŠJ za 01.pdf
26.01.2015 Za práce nakladačom zimná údržba.pdf
12.01.2015 Za internet.pdf