Stráňany

Utorok 19. októbera 2021, meniny má Kristián a zajtra Vendelín

Faktúry 2014

31.12.2014 Za telefón pevná linka.pdf
31.12.2014 Za sprac.hlásení o odpadoch 2014.pdf
31.12.2014 Za mobilný telefón.pdf
31.12.2014 Za činnosť OLH za 12 mesiac 2014.pdf
31.12.2014 Vývoz KUKA mes. 12.pdf
31.12.2014 Vyúčtovanie el. energie 2014.pdf
28.12.2014 Za potraviny do ŠJ za mes. 12.pdf
22.12.2014 Za vývoz bioodpadu v ŠJ m. 12.pdf
22.12.2014 Za siete proti hmyzu MŠ a žalužie.pdf
19.12.2014 Hmnotná nuzda v ŠJ za m. 12 1.pdf
17.12.2014 Za vývoz kontajnerov.pdf
17.12.2014 Vývoz skla a plastov za 3. Q 2014.pdf
15.12.2014 Za internet.pdf
12.12.2014 Za zber bioodpadu v ŠJ za 11.pdf
10.12.2014 Za telefón pevná linka.pdf
09.12.2014 Za mobilný telefón.pdf
05.12.2014 Za opravu počítača v MŠ.pdf
04.12.2014 Za vývoz KUKA nádob.pdf
03.12.2014 Za činnosť OLH za 11 mesiac.pdf
30.11.2014 Za potraviny do ŠJ.pdf
24.11.2014 Strava komunálne voľby.pdf
20.11.2014 Spracovanie biiolog.odpadu ŠJ.pdf
12.11.2014 Za internet.pdf
12.11.2014 Telefón pevná linka.pdf
10.11.2014 Za mobilný telefón.pdf
06.11.2014 Strava hmotná nudza.pdf
06.11.2014 Vývoz odpadu z KUKA 10 m.pdf
05.11.2014 Čiinnosť OLH.pdf
30.10.2014 Zálohy na el. energiu 3.Q 2014.pdf
30.10.2014 Za potraviny do ŠJ 10 m..pdf
23.10.2014 Za mäso do ŠJ za 09.pdf
23.10.2014 Za stoličku otočnú.pdf
22.10.2014 Licencia na antivir. program.pdf
21.10.2014 Za publikáciu zákon o ob. zriadení.pdf
21.10.2014 Za odvoz bioodpadu zo ŠJ.pdf
17.10.2014 Úrok z omeškania.pdf
17.10.2014 Oprava mikrofónu.pdf
16.10.2014 Vývoz skla a plastov.pdf
16.10.2014 Za deratizačné práce v MŠ.pdf
15.10.2014 Za opravu ak. pece kanc.OcÚ.pdf
15.10.2014 Za opravu el. sporaka v ŠJ.pdf
13.10.2014 Za mob. telefón za 09.pdf
08.10.2014 Telefón pevná linka za 09.pdf
07.10.2014 Za potraviny do ŠJ za 09.pdf
03.10.2014 Vývoz KUKA nádob 09.pdf
02.10.2014 Uhadzovanie haluziny obecný les.pdf
02.10.2014 Čiinosť OLH mesiac 09.pdf
25.09.2014 Za mäso do ŠJ.pdf
25.09.2014 Predplatné časopisu Práca mzdy ......pdf
20.09.2014 Predpl.časopisu ROPO.pdf
18.09.2014 Za stravné lístky.pdf
18.09.2014 Za činnosť OLH mesiac 08.pdf
12.09.2014 Výmena okien MŠ.pdf
12.09.2014 Za internet.pdf
12.09.2014 Výmena okien OcÚ.pdf
11.09.2014 Za mobilný telefón mesiac 08.pdf
08.09.2014 Vývoz KUKA nádob mesiac 08.pdf
08.09.2014 Telefón pevná linka mesiac 08.pdf
04.09.2014 Zabezpečenie verejného obstarávanie Regenerácia.pdf
14.08.2014 Za internet.pdf
12.08.2014 Mobilný telefón.pdf
08.08.2014 Vývoz kontajnera cintorín.pdf
08.08.2014 Telefón pevná linka.pdf
07.08.2014 Vývoz KUKA nádob mesiac 7.pdf
07.08.2014 Ťažba manipulácia a zblížovanie.pdf
01.08.2014 Záloha za el. energiu 3. Q 2014.pdf
01.08.2014 Za činnosť OLH.pdf
01.08.2014 Update mzdová agenda.pdf
18.07.2014 záloha UPDATE mzd.agenda.pdf
16.07.2014 Za činnosť OLH.pdf
16.07.2014 Vývoz plastov.pdf
11.07.2014 Za internet.pdf
11.07.2014 Za mobilný telefón jún 2014.pdf
08.07.2014 Vykonanie auditu účt. záv. za rok 2013.pdf
07.07.2014 Za telefón pevná linka.pdf
03.07.2014 Vývoz KUKA nádob jún 2014.pdf
02.07.2014 Nákup KUKA nádob.pdf
27.06.2014 Za potraviny do ŠJ za 06.pdf
24.06.2014 Činnosť OLH.pdf
19.06.2014 Vývoz NO a VOO.pdf
12.06.2014 Sprac.projektu úprava ihriska.pdf
12.06.2014 Internet.pdf
11.06.2014 Obecné noviny doplatok.pdf
11.06.2014 Spracovanie plánu odp.hospod..pdf
11.06.2014 Obedy deti v HN.pdf
10.06.2014 Mobilný telefón.pdf
09.06.2014 Ročný prísptup verejná srpáva.pdf
09.06.2014 Telefón.pdf
06.06.2014 Za potraviny do ŠJ.pdf
05.06.2014 Vývoz TKO.pdf
02.06.2014 Domena stranany.sk_.pdf
02.06.2014 Projekt Regenerácia centra obce.pdf
30.05.2014 Za mäso do ŠJ.pdf
13.05.2014 vývoz a zneškod.TKO_.pdf
13.05.2014 členský príspevok rok 2014.pdf
13.05.2014 za internet.pdf
13.05.2014 za mobilný telefón.pdf
09.05.2014 za telefón.pdf
07.05.2014 za potraviny.pdf
02.05.2014 za vývoz TKO kontajnéry.pdf
02.05.2014 za činnosť OLH.pdf
02.05.2014 za elektr.energiu.pdf
22.04.2014 za autor.hud_. verej.rozhlas na 2014.pdf
17.04.2014 za vývoz plastov a skla.pdf
14.04.2014 za internet.pdf
14.04.2014 za mobilný telefón.pdf
10.04.2014 za PCsoftware a inštalácia.pdf
10.04.2014 za telefón marec 2014.pdf
03.04.2014 za vývoz a zneškod.TKO_.pdf
02.04.2014 za mäso ŠJ.pdf
02.04.2014 za potraviny ŠJ.pdf
02.04.2014 za činnosť OLH les.práce.pdf
31.03.2014 aktualiz.programov kataster obce.pdf
26.03.2014 za učebné pomôcky pre MŠ.pdf
20.03.2014 zimná údržba ciest.pdf
19.03.2014 za služby inštalácia programov.pdf
14.03.2014 za činnosť OLH.pdf
12.03.2014 za internet.pdf
11.03.2014 za mobilný telefón.pdf
07.03.2014 za vývoz a zneškod.TKO_.pdf
07.03.2014 za telefón.pdf
03.03.2014 za potraviny ŠJ.pdf
27.02.2014 za vlajky SR a EU.pdf
20.02.2014 za tonery.pdf
19.02.2014 za recy eko vrecia a smet.nádoby.pdf
14.02.2014 použ.hudob_.diel SOZA.pdf
13.02.2014 inštalácia programov a update.pdf
12.02.2014 za internet.pdf
11.02.2014 za mobil.telefón.pdf
10.02.2014 činnosť OLH.pdf
07.02.2014 vývoz a zneškod.TKO_.pdf
07.02.2014 za telefón.pdf
06.02.2014 za tlačivá.pdf
02.02.2014 Projekt Regenerácia centra obce Stráňany.pdf
31.01.2014 za potraviny ŠJ.pdf
31.01.2014 za potraviny pre ŠJ.pdf
30.01.2014 za energiu.pdf
30.01.2014 za ťažba a manipul.dreva_.pdf
28.01.2014 za Update Ifosoft Mzdy MV14.01.pdf
28.01.2014 prípr.údajov z katastra obce.pdf
14.01.2014 za internet.pdf