Stráňany

Utorok 19. októbera 2021, meniny má Kristián a zajtra Vendelín

Faktúry 2013

31.12.2013 zimná údržba ciest.pdf
31.12.2013 za mobilný telefón.pdf
31.12.2013 za elektrinu vyúčt.rok 2013.pdf
31.12.2013 Vývoz TKO.pdf
31.12.2013 Vývoz plastov a skla 4.Q.2013.pdf
31.12.2013 vypracovanie roč.hlásenia o TKO.pdf
31.12.2013 za telefón.pdf
30.12.2013 za činnosť OLH.pdf
13.12.2013 za internet.pdf
11.12.2013 za mobilný telefón.pdf
09.12.2013 za telefón.pdf
05.12.2013 vývoz a zneškod.odpadu.pdf
05.12.2013 činnosť OLH.pdf
12.11.2013 za internet.pdf
05.12.2013 predplatné Obecné noviny 2014.pdf
25.11.2013 za toner do tlačiarne v MŠ.pdf
19.11.2013 dezinfek.a deratizácia v MŠ.pdf
11.11.2013 za mobilný telefón.pdf
11.11.2013 spracov.projekt.zámeru na čerp.FP_.pdf
08.11.2013 vývoz a zneškod.TKO_.pdf
07.11.2013 vývoz TKO kontajner.pdf
07.11.2013 za telefón.pdf
05.11.2013 zrezanie stromu na cintoríne.pdf
05.11.2013 oprava verej.osvetlenia.pdf
04.11.2013 elektrická energia.pdf
31.10.2013 za činnosť OLH.pdf
30.10.2013 za školské a kanc.potreby.pdf
28.10.2013 za vývoz NO a VOO.pdf
16.10.2013 vývoz plastov a skla.pdf
11.10.2013 za internet.pdf
10.10.2013 za mobilný telefón.pdf
09.10.2013 za telefón.pdf
08.10.2013 za vývoz a zneškod.odpadu.pdf
03.10.2013 za činnosť OLH.pdf
25.09.2013 za Kuka nádoby plechové.pdf
18.09.2013 za ekos biele vrecia.pdf
11.09.2013 za mobilný telefón.pdf
09.09.2013 vyhot.projekt.dokumentácie.pdf
09.09.2013 za telefón.pdf
09.09.2013 za vývoz a zneškod.odpadu.pdf
06.09.2013 za ťažbu a manipul. dreva.pdf
02.09.2013 za činnosť OLH.pdf
26.08.2013 predplatné časopisu.pdf
20.08.2013 oprava výtlkov na MK.pdf
20.08.2013 oprava miest.komunikácie.pdf
12.08.2013 za stravné lístky.pdf
12.08.2013 za služby obce info mini.pdf
12.08.2013 za mobilný telefón.pdf
12.08.2013 za internet.pdf
08.08.2013 za vývoz a zneškod.TKO_.pdf
08.08.2013 za činnosť OLH.pdf
07.08.2013 za telefón.pdf
07.08.2013 inštalácia progr.a update.pdf
02.08.2013 za Update mzdová agenda.pdf
02.08.2013 za elektrinu.pdf
29.07.2013 vypracov.NATURA 2000 pre projekt.pdf
19.07.2013 za vstúpenky reg.prac_.síl.pdf
15.07.2013 za vývoz plastov.pdf
15.07.2013 za publikáciu.pdf
15.07.2013 stavebné práce strecha.pdf
12.07.2013 Verejná správa ročný prístup.pdf
12.07.2013 za internet.pdf
12.07.2013 za mobilný telefón.pdf
10.07.2013 za telefon.pdf
09.07.2013 vývoz a zneškod.odpadu.pdf
04.07.2013 činnosť OLH.pdf
18.06.2013 za preambulu SR.pdf
17.06.2013 elektr.prípojka NN Obecný úrad.pdf
12.06.2013 za mobil.telefón.pdf
12.06.2013 za internet.pdf
12.06.2013 vykonanie auditu účt.závierky.pdf
10.06.2013 oprava počítača v MŠ.pdf
07.06.2013 za telefón.pdf
07.06.2013 vývoz a zneškod.odpadu.pdf
05.06.2013 za činnosť OLH.pdf
30.05.2013 vývoz odpadu kontajnery.pdf
20.05.2013 členský príspevok na 2013.pdf
13.05.2013 za internet.pdf
09.05.2013 za činnosť OLH les.práce.pdf
09.05.2013 za telefón.pdf
09.05.2013 za vývoz a zneškod.TKO_.pdf
02.05.2013 elektr.energia za 2.Q.2013.pdf
25.04.2013 za vývoz NO a VOO.pdf
24.04.2013 progr.nová verz.cintorín.pdf
24.04.2013 dotácia na CVČ obci Kamienka.pdf
18.04.2013 vývoz TKO vrecia.pdf
16.04.2013 vývoy plastov a skla.pdf
15.04.2013 za mobilný telefón.pdf
11.04.2013 oprava elektického vedenia v KD.pdf
09.04.2013 za poskytnutie hydrolog.údajov.pdf
09.04.2013 za telefón.pdf
08.04.2013 za nová PC s príslušenstvom.pdf
08.04.2013 vývoz a zneškod.TKO_.pdf
02.04.2013 odhrňanie snehu mimor.situácia.pdf
02.04.2013 za doménu stranany.sk 2013.pdf
02.04.2013 za činnosť OLH.pdf
19.03.2013 aktualizácia programu na 2013.pdf
13.03.2013 za mobilný telefón.pdf
13.03.2013 za internet.pdf
12.03.2013 za službz inštal.progr_.PC_.pdf
07.03.2013 za telefón.pdf
07.03.2013 vývoz a zneškod.odpadu.pdf
04.03.2013 za činnosť OLH.pdf
04.03.2013 za zimnú údržbu ciest.pdf
27.02.2013 odhrňanie snehu z MK.pdf
26.02.2013 za aktuálizaciu progr.Ifosoft.pdf
12.02.2013 za internet.pdf
11.02.2013 za plastové koše 50 l.pdf
11.02.2013 za mobil.telefón.pdf
08.02.2013 za telefón.pdf
08.02.2013 za vývoz a zneškodnenie odpadu.pdf
08.02.2013 za zimnú údržbu ciest.pdf
07.02.2013 za činnosť OLH lesnícke práce.pdf
05.02.2013 za verej.použ.hudob_.diel_.pdf
04.02.2013 za 110 l smetné nádoby.pdf
01.02.2013 za elektrinu.pdf
31.01.2013 za služby syst.práce na PC.pdf
28.01.2013 za služby aktuál.mzdy V13.01.pdf
17.01.2013 za rozbor vody v MŠ.pdf
11.01.2013 za internet.pdf
04.01.2013 za obecné noviny na rok 2013.pdf